liftovi1

Зошто да не одберете нас?

Нашиот професионален тим нуди голем дел на услуги за потребите на клиентите. Од комплетно проектирање на лифтови, монтажа на лифтови, како и сервисирање на сите видови лифтови.

Ние сме познати кај клиентите бидејќи нудиме врвен квалитет на нашите услуги и пристапни цени. Секој дел на лифтот е пропратен со соодветен сертификат и CE ознака.

Сите работи на лифтот ги изведуваме во соработка со клиентот, во најкраток можен рок и со врвен квалитет се според безбедносните барања од Правилникот за лифтови на Република Македонија.

lift14